Centre Especial de Treball

Persones amb ganes, capacitat i preparades per a oferir un servei de qualitat altament competitiu

“Prest és una empresa socialment responsable amb solucions industrials, logístiques i tecnològiques perquè els nostres clients optimitzin processos i redueixin costos. Ja en l'elecció del nom hi ha tota una declaració d'intencions. Prest significa preparats”

Bartolomé Jiménez, Gerente de Prest.

UN CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)

Centre Especial de Treball núm. 48/047, 26 /09/2008, atorgat pel Ministeri de Treball. Prest obté aquesta qualificació pel seu compromís per la diversitat funcional i l’aposta ferma per l’ús d’un col·lectiu de persones que compta amb escasses oportunitats laborals.

Actualment en Prest, generem oportunitats laborals a més de 85 persones fora i dins de les nostres instal·lacions. Comptem amb dos centres de treball que sumen més de 2.500 m², els dos situats en el polígon industrial Barri Ballonti II (Ortuella), perfectament connectats amb les xarxes de transport.”

QUÈ ÉS UN CENTRE ESPECIAL DE TREBALL?

Missió

Els centres especials de treball tenen com a missió afavorir la inclusió laboral de persones amb diversitat funcional.

Plantilla

La plantilla d’un centre de treball ha d’estar constituïda mínim per un 70% de persones amb diversitat funcional.

Objectiu

Fer un treball productiu dins del mercat assegurant una ocupació remunerada i la prestació de serveis d’ajust personal i social que requereixen aquests treballadors.

QUÈ ÉS LA LGD – ANTIGA LISMI?

La Llei General de Discapacitat (LGD) estableix que tota empresa pública i privada la plantilla de la qual excedeixi de 50 treballadors té l’obligació de contractar almenys un 2% de persones amb diversitat funcional. Existeixen mesures alternatives al seu compliment? Sí, contractant béns i/o serveis a un Centre Especial de Treball com Prest.

QUÈ ÉS LA RSE?

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) o Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la integració voluntària per part de les empreses de les preocupacions socials i mediambientals en les seves relacions comercials.

“En Prest ajudem els nostres clients a aconseguir aquesta posició a través dels serveis que oferim”
Bartolomé Jiménez, Gerent de Prest

Abrir chat
¿En qué te podemos ayudar?
Bienvenido a Prest.
¿En qué podemos ayudarte?